MBSR, MINDFULNESS, FORSKNING I HAVEMILJØER

Vil du vide mere – læs gerne nedenfor…

– Formål og udbytte
– Forskning – stress og havemiljøer
– Om MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion-
– Historien bag

– Hvad er mindfulness
– Anden relevant info


FORMÅL OG UDBYTTE
♦ det er at træne et bevidst nærvær, hvor du bliver bedre i stand til at opdage, når du bevæger dig ud i uhensigtsmæssige handle- og tankemønstre.

♦ at du får integreret en række færdigheder, som gør dig i stand til bedre at håndtere stress og stressrelaterede symptomer – samt andre slags
  vanskeligheder uden at miste balancen, men i stedet får mere kontakt med indre ro og får skabt en større grad af overblik.

♦ at opleve at naturen kan være en ressource. Naturen er for mange et sted, hvor de finder ro og velvære. 


FORSKNING – STRESS OG HAVEMILJØER

Naturhaven, Gl. Skovhus er nøje valgt ud fra de miljø mæssige kriterier, der har vist sig gavnlige i forhold til at mindske stress.
Det er forskning fra Danmark, Sverige samt international forskning.

DK – Konceptmodellen Nacadia 

Man ved, at andre mennesker kan være en stor stressfaktor. Derfor er der lagt vægt på, at haven indeholder forskellige haverum.

Et haverum kan være et mindre område, der er omkranset af buske og træer eller være et mere åbent område – som en eng. Det giver mulighed for at trække sig og være alene eller søge ud i det åbne, når man er parat til at være sammen med andre.


MBSR – MINDFULNESS BASERET STRESS REDUKTION

MBSR er et evidensbaseret forløb, som har vist, at deltagerne mindsker symptomer på stress, angst, depression, smerter samt en række andre lidelser.

Samtidigt skaber forløbet grobund for en bedre livskvalitet, trivsel, humør, medfølelse og opmærksomhed.

Lidt baggrunds historie
MBSR forløbet er udviklet i 1979 af professorJon Kabat-Zinn, ph.d. i medicin, University of Massachusetts Medical School, USA.
På nuværende tidspunkt har tusindvis af mennesker verden over deltaget i forløbet – som har vist positive resultater ex.

– Mere energi
– Færre stress symptomer
– Mere glæde, bedre søvn
– Større tolerance
– Bedre hukommelse
– Accept af forandringer
– Bedre relationer


HVAD ER MINDFULNESS 

Det er at være opmærksom på en venlig, nænsom og tålmodig.
Mindfulness er ikke naivt at fornægte livets realiteter, men at finde ro og plads i sig selv til at rumme det svære i livet og give plads til at glædes over de små ting, der er at være taknemmelig for.

Når du træner mindfulness, forbedrer du dine iboende evner til at møde dig selv og andre med et åbent og venligt sind.
Det øger glæde og tilfredshed – og øger muligheden for at udfolde dine potentialer, kreative evner og styrke din robusthed.

 

MERE INFO
Vi har et samarbejde med Dansk Center for Mindfulness, 

MBSR i Naturhaven er adgangsgivende til uddannelsen som MBSR instruktør

 Om Naturhaven, Gl. Skovhus

Meditation

Få lydfilen "Naturmeditation på sanserne"

Når du tilmelder dit Eva Brobys nyhedsbrev, får du en gratis lydfil med en naturmeditation på cirka 15 minutter

Tak for din tilmelding. Mail er på vej til din indboks med et link, du skal aktivere.